tutup

 
Sebelum mengisikan borang, sila pastikan anda telahpun bersiap sedia dengan gambar berukuran passport (35mm x 50mm) yang
berlatar belakang PUTIH tanpa bayang serta saiz wajah berukuran minima 25-30mm.  Lihat spesifikasi gambar